Preuzimamo društvenu odgovornost
Preuzimamo
društvenu odgovornost
Varta pomaže

Kao jedan od vodećih

svetskih eksperata za pokretnu energiju,

mi verujemo da je

naša dužnost da budemo društveno odgovorni!